Contact Us

Address:Home > Contact Us

文章图片


Guangzhou Five Goat Watch Co., Ltd.
 

Add.: 14 Shiliugang Rd., Guangzhou, China  510315

Attn: Andy Chiang  (Miss Jiang)      

Tel : 8620--84225149        8620-18926178713

Fax : 8620--84291266 

E-mail: andy20800101@126.com                   Website: www.dixmont.com.cn

sheji